This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Thursday, June 4 2020

06:00Bing Mae Bing, Pando, Fflop a Pajet ar y bws pan mae'n torri lawr! Ond mae'n hwyl pan mae'r Gyrrwr yn gadael i Bing eistedd yn ei sedd! The gang are on the seaside bus when it breaks down! 
06:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi cn er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
06:45Blero yn Mynd i Ocido Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwneud rhywbeth llawer mwy difyr! Blero is bored with his dino-jigsaw. Can he find something better to do? 
07:00Oli Wyn Mae dau o ffrindiau Oli Wyn, Tirion a Mali Grug, yn mynd am drip i gopa'r Gogarth yn Llandudno ar gerbyd y Tramffordd. Today, two of Oli's friends take a trip to the top of the Great Orme. 
07:10Octonots Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mr, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool. 
07:20Nico Ng Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm! Mam enjoys knitting but unfortunately doesn't follow a pattern and the results are rather peculiar! 
07:25Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
07:35Sbarc Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. The theme of this programme is the sense of sight. 
07:50New: Patrol Pawennau Mae Robo-gi yn mynd dros ben llestri tra'n trwsio teclynau drwy Porth yr Haul. RoboDog's wiring gets mixed up, and he goes on a fixing rampage around Porth yr Haul! 
08:00Olobobs Mae Tib, Lalw a Bobl yn ymweld Hen Gloc y Goedwig - y peth hynaf yn y goedwig, nd mae wedi stopio... Tib, Lalloo and Bobble visit the Old Forest Clock - the oldest thing in the forest! 
08:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:15Stiw Mae Stiw'n cuddio ei hen degan cnoi cyn i Esyllt ei weld a gwneud hwyl am ei ben am fod ganddo degan babi. Stiw tries to hide his old teething ring before Esyllt discovers it. 
08:25Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld bwyty Eidalaidd a choginio pitsa. In this programme Heini visits an Italian restaurant and cooks pizza. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi. Wibli can't seem to find the right music to dance to! 
08:50Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
08:55Y Crads Bach Tydi Huw y Pry Hofran methu deall pam fod pawb mor ofnus ohono fe -nes i Magwen y Wenynen egluro popeth. Huw the Hoverfly can't understand why no-one wants to be friends. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:15Twm Tisian Mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth estyn am y jar bisgedi oddi ar y silff uchaf, ond dydi hynny ddim yn anodd i Twm! Twm wants to reach the biscuit jar on the top shelf but it's very hard! 
09:20Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:45Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:00Bing Mae gan Pando eiriau yn ei ben ond nid yw Bing yn hoff ohonynt! Sometimes silly words are fun, but not if they make your friend feel bad. Pando has an earworm and Bing isn't impressed. 
10:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Bach a Mawr A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tn sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ? 
10:45Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. Blero and his friends get to see plants and creatures in their various habitats. 
11:00Oli Wyn Mae angen dau gerbyd arbennig iawn i dorri a symud coed: cynhaeafwr a blaenwr. Fe'u gwelwn yn gweithio yn Fforest Fawr, Caerffili. A look at the vehicles needed to cut down and move trees. 
11:10Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
11:20Nico Ng Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nico's favourite doggy biscuits! 
11:25Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
11:35Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
11:50Patrol Pawennau Mae hipos Carlos yn dymchwel y syrcas. Dancing hippos shake, rattle, and roll the big top down. The Paw Patrol rebuild just in time for the big show! 
12:00Cegin Bryn: Tir a Mr Bwyd mr; cig eidion mewn cwrw thwmplenni, a sut mae cymuned o wlad Tonga yn adeiladu ffwrn danddaearol yng Ngorllewin Cymru. Beef cheeks in beer, seafood cooked outdoors & a Tongan feast! [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn mynd yn ei blaen am y 2,000 a'r lle yn ffeinal y pencampwyr ar ddiwedd y flwyddyn - dyma gyfle i ennill 10,000! The competition hots up - who will win the 10,000? 
13:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn cyfri pryfaid genwair i weld pa mor iach yw'r ardd, tra bod Sioned yn clodfori 'Troed y Golomen' a Meinir yn archwilio ardaloedd gwlyb. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Heledd, Iestyn a Sin yn crwydro Bro Tegid. The squire who founded the world's first sheepdog trials and a motorbike racer feature in a visit to Bro Tegid. 
16:00Bing Mae gan Pando eiriau yn ei ben ond nid yw Bing yn hoff ohonynt! Sometimes silly words are fun, but not if they make your friend feel bad. Pando has an earworm and Bing isn't impressed. 
16:10Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn. A gang from Ysgol Cwmbrn learn a song and perform it in front of an audience. 
16:25Octonots When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales. 
16:35Nico Ng Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nico's favourite doggy biscuits! 
16:45Patrol Pawennau Mae hipos Carlos yn dymchwel y syrcas. Dancing hippos shake, rattle, and roll the big top down. The Paw Patrol rebuild just in time for the big show! 
16:55Twm Tisian Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today? 
17:00Henri Helynt Pwy fyddai wedi meddwl y byddai Mam, Dad, Alun a Henri yn ceisio cystadlu yng Nghystadleuaeth Y Teulu Hapusaf Erioed? Henri's family compete in a Happiest Family ever competition. 
17:10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae PC Dewi Evans yn ei l gyda 4 Ditectif Gwyllt newydd! Yn y rhaglen gyntaf hon mae'r 5 yn cael galwad i Oleudy ar Ynys Mn. PC Dewi Evans is back with 4 new Wild Detectives! 
17:20Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:30MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn criw Stwnsh o chwedl Nia Ben Aur. Bydd digon o chwerthin, canu a lot o hwyl i'w gael yn Nhir na Nog - ogi ogi ogi! Join the Stwnsh team for their version of the story of Nia Ben Aur. 
17:55Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mae'r cymeriadau dwl yn dod ar draws taranau y tro hwn! Colourful, wacky animation series. The characters come across thunder this time! 
18:00Ar Werth Y tro hwn, dilynwn antur y farchnad dai wrth i Stephen a Tegwen o Fachynlleth ffarwelio thy ar ol 60 mlynedd. Selling homes on a 5-star luxury holiday retreat on the Menai Straits. 
18:30Rownd a Rownd Mae Dylan yn arllwys ei galon i Rhys gan esbonio mai ymarferoldeb, nid rhamant, sy'n gyfrifol am ei briodas. Jason's on a mission to build muscle after being humiliated by some fit students. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Llwydda Kath i berswadio Tyler i warchod Ifan, er gwaethaf gofid Tyler ei fod bellach ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw. Garry's angry when Cassie takes Gwern to see Gwyneth behind his back. 
20:25Rownd a Rownd Caiff Jason sioc fawr o weld y llanast sy'n aros amdano yn y Ty Pizza, heb sylweddoli bod mwy i ddod yn ystod y dydd. Vince is beginning to doubt the practicalities of working for Barry. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Y Fets Cyfres newydd ac mae achos brys yn y practis wrth i Tess y ci defaid gael ei tharo gan dractor. The vets return: Stella the bullmastiff fights for her life, and a horse needs an eye removed. 
22:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Cwpwrdd Epic Chris Mae Chris nl yn y gegin efo prydau cartre' epic: adennydd cyw ir 'mega' crispi, cyri 'sgodyn, sdc efo chimichurri, a choesau hwyaden efo ss chilli ag oren. Chris is back in the kitchen! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn gweld craig las ryfedd yn y mr ond dydy Morgi Moc ddim yn ei chredu. Lili sees a big mysterious blue rock in the sea but Morgi Moc doesn't believe her.