This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, July 17 2020

06:00Peppa Mae Dicw Bwni yn dod i chwarae efo George tra bod Siwsi'r Ddafad yn chwarae efo Peppa. Dicw Bunny comes to play with George and Susy the Sheep comes to play with Peppa. 
06:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants to sing a song in the circus, but he can't sing in time or in tune. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gn 'Teithio'. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song for Dona Direidi. 
06:45Sam Tn Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tn a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb. 
06:55Olobobs Mae'r Olobobs yn cael parti cwsg draw yn ogof Dino, ond mae synau'r nos yn codi ofn ar Bobl. Night-time sounds are scaring Bobl at Dino's sleepover. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up? 
07:25Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
07:40Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Deiniol y cocatw, ac Ifan a'i gi. Today we meet Deiniol the cockatoo, and Ifan and his dog. 
08:00Pentre Bach Mae Sali Mali a Nyrs Nia yn cyllwynio cynllun direidus i gael pawb i ymuno yn yr hwyl o fwyta'n iach. Sali Mali and Nyrs Nia plan to trick everyone to join in the fun of eating healthily. 
08:15Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a'i ffrindiau yn helpu Morgi Moc i ddechrau dawnsio eto! Lili and her friends help Morgi Moc get his rusty dancing legs back in shape. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn teithio i Sir Benfro heddiw i gyfarfod Steffan. Heulwen meets Steffan in Pembrokeshire. He loves cars and they go to a special track where Steffan gets a Driving Licence. [SL] 
08:40Stiw Mae Stiw'n dysgu nad pethau newydd ydy'r pethau gorau bob amser, wrth i hen feicTaid fynd yn gyflymach na beic newydd sbon Elsi. Stiw learns that new things aren't always better than old. 
08:50Babi Ni Heddiw, mae'r teulu yn mynd ag Elis i nofio am y tro cyntaf erioed ac yn cael hwyl a sbri wrth sblasio yn y dwr. The family take Elis swimming for the first time and have a great time. 
09:00Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
09:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r siop ddodrefn, gan lwyddo i golli'r lythyren 'n' oddi ar un o arwyddion y ffenest! The monsters visit a furniture shop and manage to lose the letter 'n'! 
09:20Y Diwrnod Mawr Mae Albert yn hoffi chwarae golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys bod yn westai gwadd mewn pencampwriaeth golf enwog yng Nghasnewydd. Albert enjoys a big golfing day out in Newport. 
09:35Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
09:45Deian a Loli A'r Llwybr Llaethog Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Deian and Loli have eaten all of Dad's cheese and he has nothing to put in his sandwich. Can they help? 
10:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar eu gwyliau mewn fan arbennig iawn. Peppa and her family are going on their holidays in a very special van. 
10:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas yn nwylo Heulwen. Ringmaster Delme is collecting his pack for a journey around the world. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
10:45Sam Tn Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman! Thanks to Norman, Moose gets into difficulty while out on a fossil hunt in the mountains. 
10:55Olobobs Lalw yw'r unig un heb wisg ffansi ar gyfer disgo Dino. All ffrind newydd yr Olobobs ei helpu? Lalw is the only one without a costume at the Fancy Dress Disco. Who can help? 
11:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
11:25Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
11:40Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses. 
12:00Ysgol Ddawns Anti Karen Mae'r mamau am gystadlu ond ai dysgu neu ddawnsio bydd Anti Karen? The mothers are ready to compete but will Karen be teaching from the sidelines or out there on the dancefloor? [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd o'r sioe goginio, ac yn ymuno nhw yn y rhaglen hon fydd yr awdur Manon Steffan Ros. New series of the cooking show, and this time, the author Manon Steffan Ros joins them. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Miwsig fy Mywyd Y soprano Rhian Lois sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth rannu hanes ei gyrfa a pherfformio perlau cerddorol sy'n werthfawr iddi. Well-known soprano Rhian Lois features this time. 
16:00Olobobs Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd ond does dim llawer o lyfrau ynddi. Crensh has started a library but there aren't many books in it! 
16:05Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
16:15Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
16:30Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
16:45Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
17:00Pengwiniaid Madagascar Mae Gwydion yn ffraeo gyda Gwich a Medwyn, felly i pwy gaiff e roi gorchmynion nawr? Gwydion falls out with Gwich and Medwyn. 
17:10Cic Y tro yma, gwers Gymraeg i gefnwr Cymru Liam Williams, gajets rygbi, mwy o sgiliau gyda Rhys Patchell a chlwb Llangefni yw'r sgwad. Cic - a must-watch for all young rugby fans. 
17:30Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:40SpynjBob Pantsgwr Mae SbynjBob yn cael damwain wrth lanhau ei ddannedd ac yn mynd i ddyfroedd dyfnion wrth greu bob math o straeon am y digwyddiad. SbynjBob has an accident while cleaning his teeth. 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Mamwlad gyda Ffion Hague Ffion Hague sy'n olrhain hanes Betsi Cadwaladr - merch anturus a deithiodd o'r Bala i Balaclava i nyrsio gyda Florence Nightingale yn y Crimea. Ffion Hague on the life of Betsi Cadwaladr. 
18:30Garddio a Mwy Y tro hwn: Meinir sy'n gobeithio bod y tatws yn y bagiau yn barod tra bod Sioned yn creu Bwgan Brain ac Iwan yn coginio cynnyrch ffres o'r ardd. Flowers, veg and all life's good stuff. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
20:25Hwyl y Noson Lawen Hwyl a chwerthin yng nghwmni Tudur Owen, Ifan Gruffydd, Dai Jones, Dilwyn Pierce, Mrs. O.T. Thomas, a chn gan Bryn Fn a'r band. Fun and laughter, and music by Bryn Fn and the band. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ras E-Seiclo Tm Ineos Darllediad o eRas gyntaf erioed Tm INEOS o Watopia - byd rhithwir syfrdanol Zwift. The first-ever Team INEOS eRace from June 6, featuring Geraint Thomas, Egan Bernal, Chris Froome and more. 
22:00Sgwrs dan y Lloer Sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Tudur Owen yw'r gwestai y tro hwn. Elin Fflur chats under the stars to Tudur Owen this time. 
22:30Sioe Fach Fawr... Llanerfyl Owain Williams sy'n dilyn paratoadau cymuned Llanerfyl a'r cylch i greu sioe sy'n ddathliad o'u talentau lleol: y Sioe Fach Fawr! We follow talent show preparations by Llanerfyl's community. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae Morgan yn penderfynu gwneud rhywbeth defnyddiol, ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn iddo. Morgan decides to do something useful, but at first things don't go well for him.