This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Wednesday, November 27 2019

06:00Bing Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too. 
06:10Henri Helynt Mae Clwb y Bechgyn Da yn aros dros nos efo Alun, ac mae Henri yn penderfynu 'ymuno' yn yr hwyl. Members of the Good Boys' Club come to stay with Alun and Henri is determined to join in. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas. Dewi tries a new tactic to attract more people to the circus. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd. In this programme "Heini" has fun playing in the garden. 
07:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:35New: Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. An animated series with traditional and contemporary songs and rhymes. 
07:40New: Ahoi! No programme information available 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a Cwningen Fach yn cael ofn pan maen nhw'n clywed bwystfil ofnadwy wrth y Creigiau Gwyllt. Lili and Cwningen Fach are terrified when they hear a terrible monster at Wild Rocks. 
08:10Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn sl yn ei wely ar l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell. 
08:25Patrl Pawennau Pan mae seren bop yn dod i'r Porth yr Haul mae storm fawr yn dinistrio'r pentref, gan gynnwys y llwyfan. When a big pop star comes to town, a storm blows the town apart, including the stage! 
08:40Bach a Mawr Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio! Mawr's life is turned upside down when his small friend, Bach, calls by. 
08:50Digbi Draig Does neb eisiau helpu Cochyn i ddod o hyd i'w farcud yn y gors oherwydd y Bwystfil Mwd! No-one wants to help Digi get his kite out of the swamp because of the Mud Monster! 
09:00Peppa Mae Peppa a'r teulu yn mynd i weld arddangosfa am y lleuad yn yr amgueddfa efo ffrind George, Edward Eliffant. Peppa and her family go to see an exhibition about the moon in the museum. 
09:05Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
09:15Twt Mae trigolion yr harbwr yn ceisio meddwl am rywbeth i godi calon Tanwen ond yn anffodus, mae cryn ddadlau am beth ddylen nhw ei wneud. Tanwen is feeling a little low. Can the crew help? 
09:30Loti Borloti Mae Efa'n drist ar l iddi chwilio ym mhobman am Cadi'r gath, a daw Loti Borloti i roi help llaw iddi. Efa is upset after she searches everywhere for Cadi the cat. But Loti comes to help. 
09:45Cei Bach Mae Trefor a Capten Cled yn rhan o antur go fawr, diolch i falwn fawr goch. Trefor and Capten Cled embark on an adventure thanks to a big, red balloon. 
10:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:10Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre. 
10:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:35Caru Canu Y tro hwn, cn draddodiadol am anturiaethau tair hwyaden, sef 'Tair Hwyaden Lon'. This time, we have 'Tair Hwyaden Lon' - a traditional song about the adventures of 3 jolly ducks. 
10:40Ahoi! A fydd Mor Ladron Ysgol y Ffin yn medru help Bendant a Cadi i achub Ynys Bendibell Iawn o grafangau Capten Cnec? Will the Pirates from Ysgol Y Ffin be able to help Bendant and Cadi today? 
11:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Meripwsan the cat discovers rain and how to stay dry. 
11:05Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song. 
11:40Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
11:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw. The Little Princess loves playing in the rain. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Doctoriaid Yfory Mae Eleri yn teithio i ynysoedd y Carib i weld effaith system iechyd gwbl wahanol. Eleri studies the health system in the Caribbean and Moss follows a cancer patient in Felindre, Swansea. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Ar Lafar Mae Ifor ap Glyn ar drywydd ein defnydd o 'ti', 'chdi' a 'chi' - dau air syml gydag ystyron mawr. Ifor ap Glyn examines the Welsh language and our use of the second person pronouns. 
13:30Bwyd Epic Chris Mewn ymdrech i roi sbin Cofi ar fwyd Indiaidd, mae Chris am fynd i Bengal Spice, Caernarfon i ymarfer ei sgiliau. In a Cofi spin on Indian dining, Chris heads to Bengal Spice in Caernarfon. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ty Am Ddim Edrych am dy yn Sir Forgannwg 'da ni heno i ddau unigolyn sydd ond newydd gyfarfod ei gilydd. Ond mae'r hyn mae'n nhw'n ei gael i'w adnewyddu yn dipyn o sioc! The house renovation continues! 
16:00Caru Canu Y tro hwn mae "Un a Dwy a Thair" yn gn sy'n ymarfer cyfri i ddeg. This time the song "Un a Dwy a Thair" helps practice counting to ten. 
16:05Bach a Mawr Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog. Bach's cookie vanishes - and Mawr looks guilty. 
16:15Twt Mae heddiw'n ddiwrnod arbennig iawn, 'Diwrnod y Baneri. Today's a special day; it's Flag Day. Will Twt get his flag ready in time or will he have to miss the parade? 
16:30Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
16:40Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Tan y Lan sy'n wynebu heriau Capten Cnec yr wythnos hon. The young pirates from Ysgol Tan y Lan face Capten Cnec's challenges this week. 
17:00New: Ffeil - Pennod 58 Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Pan mae'r anifeiliaid i gyd yn cael eu cipio fesul un wrth ymweld 'r creaduriaid newydd cudd, dim ond Peniog all achub pawb. Peniog can rescue everybody when all the animals are snatched. 
17:20Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Ditectifs Hanes Heddiw mae Anni, Tudur a Hefin y Ditectif yn archwilio hanes Aberhonddu. The crew are on the track of the Celts and the Romans on the Brecon Beacons as they look at the history of Brecon. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl America Pennod ola'r gyfres, ac mae Dilwyn a John yn ymweld Wales yn nhalaith Wisconsin. The last episode, and a visit to Wales, Wisconsin, to see the many signs the Welsh have left in the area. 
18:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? We continue! Who will claim the 2000 and their place in the Champions Final this time? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm - Pennod 163 Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:55Darllediad Etholiadol: Llafur Cymru - Pe No programme information available 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Huw Brassington - I'r Eithaf No programme information available 
22:00Rygbi Pawb - Tymor 2019-20 No programme information available 
22:45New: It's My Shout No programme information available 
23:00Galw Nain Nain Nain Y tro hwn bydd Lee Binfield o Dwyran yn chwilio am gariad gyda help ei nain Phyllis Binfield. Lee Binfield of Dwyran looks for love with the help of his gran Phyllis Binfield of Caernarfon. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Heulwen a Lleu Mae Lleu a'i ffrind gorau, Heulwen, yn gwylio mwncod, adar a hyd yn oed moch gwyllt i gael gweld sut mae gwahanol anifeiliaid yn bwyta. Heulwen and Lleu find out how animals eat their food.