This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, February 28 2019

06:00Peppa Mae pry copyn yn y ty ac mae Mami Mochyn am i Dadi Mochyn gael ei wared. There's a spider in the house, so Mami Mochyn tells Dadi Mochyn to get rid of it. 
06:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff. 
06:20Sam Tn Mae 'na ffrwgwd, ac mae na ffrae! Pwy felly sydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy heddiw? There's squabbling, and some rowing! Who will need Fireman Sam's help in Pontypandy today? 
06:30Yn yr Ardd Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf 'r deintydd? Blod goes on her first visit to the dentist. 
06:45Octonots Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym mr yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd fo adre' yn ddiogel. An enormous Australian crocodile is lost in the Antarctic Ocean. 
06:55Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i chwarae Bowlio 10. Twm Tisian plays Ten Pin Bowling. 
07:05Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
07:15Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
07:30Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sin Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
07:50New: Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n helpu Talfryn greu'r gacen benblwydd fwyaf erioed ond a lwyddan nhw i reoli'r Tyfbot gwyllt? Blero and his friends help Talfryn make the biggest birthday cake ever. 
08:00Meripwsan Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Meripwsan is playing hide-and-seek with his friends in the garden. 
08:05Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae swn chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wibli sy'n cuddio yno? Wibli Soch is nowhere to be seen. He's playing hide and seek with his friends. 
08:30Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:45Sara a Cwac Heddiw mae Cwac yn penderfynu ei fod yn bengwin, ac mae Sara yn mynd ag o i'r sw. Today Cwac decides he wants to be a penguin and Sara takes him to the zoo. 
08:55Tili a'i ffrindiau Mae Tili a'i ffrindiau yn gwneud awyrennau papur ond mae Twmffi yn cael trafferth am ei fod yn fawr ac yn drwsgl. Tili and her friends are making paper planes but Twmffi's having trouble. 
09:10Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Y Gelli. 
09:30Ynys Broc Mr Lili Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl. Lili finds the home for a mystery key in an unexpected place. 
09:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe bypedau ar gyfer ei ffrindiau. The Little Princess is putting on a puppet show for her friends. 
09:45Straeon Ty Pen Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Steffan Rhodri tells the story of Ned and his new bike. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them. 
10:20Octonots Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mr, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool. 
10:30Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae cefnder y Dywysoges Fach yn dwyn y sylw i gyd. The Little Princess's cousin is getting all the attention from the grown ups. 
10:55Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. There's a strange noise coming from the roof of Cyw's house and the crew are convinced it's a ghost! 
11:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
11:30Patrl Pawennau Mae Francois ar goll ar y mr ar l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a grwyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Corff Cymru Yn y bennod olaf yn y gyfres bresennol, byddwn yn edrych ar y synhwyrau anghyfarwydd. Dr Anwen Rees pushes her sense of balance to the limit as she tackles the tightwire. Last in series. [SL] 
12:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Owain Williams a Peter Watkin Jones sy'n siarad John Hardy heddiw. John Hardy speaks to Owain Williams and Peter Watkin Jones in his chat show series. 
13:00Cefn Gwlad Olrhain hanes dynion cofiadwy Cefn Gwlad, artist sy'n hel hen alawon gwerin, hanes chwarae gwledig newydd, a'r gwr sy'n cadw'r Cardis mewn tiwn. We recall memorable Cefn Gwlad men, & more. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Deuawdau Rhys Meirion Lleuwen Steffan fydd yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin - yng Nghymru ac yn Llydaw ac yn canu deuawdau. Lleuwen Steffan shows Rhys some of her favourite places in Wales & Brittany. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Beth mae'r criw dwl wrthi'n gwneud y tro hwn tybed? What are the silly crew up to this time we wonder? 
17:05Fideo Fi Mae criw o Abertawe yn wynebu sialensiau gwirion a'r artist Nathan Wyburn fydd yn creu cymeriad adnabyddus gan ddefnyddio cynhwysion rhyfedd. Vloggers from Swansea face silly challenges. 
17:15New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae PC Dewi Evans yn ei l gyda 4 Ditectif Gwyllt newydd! Yn y rhaglen gyntaf hon mae'r 5 yn cael galwad i Oleudy ar Ynys Mn. PC Dewi Evans is back with 4 new Wild Detectives! 
17:20Ysbyty Hospital Mae'r criw wedi gorfod symud i ysbyty newydd ac mae Tudur yn trawsnewid y lle heb ganiatd Glenise. Join the madcap crew in a new series of the comedy drama set in a hospital. 
17:45Rygbi Pawb: Gog Gleision v De Gleision Uchafbwyntiau gm Gleision y De v Gleision y Gogledd ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 16 Cymru. Highlights of the Blues South v Blues North Regional under 16 Competition game. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Mike Phillips a'r Sirens Mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Plt yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y gm nesaf yn un anodd iawn. The Sirens face a tough challenge in the semi-final of the Plate. 
18:30Rownd a Rownd Mae Mair yn dal i wella ond dyw'r canlyniadau'n dilyn y digwyddiad camperfan ddim drosto o bell ffordd. Whilst Mair's health continues to improve, things are far from back to normal... 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jason yn dioddef gwylio'i ffrindiau yn gamblo yn ystod stag Ed. Mae Rhys yn gweithio Ffion yn galed yn ei sesiwn ymarfer corff. Jason has to watch his friends gamble during Ed's stag. 
20:00New: Can i Gymru: Dathlu'r 50 Mae Cn i Gymru yn dathlu 50, ac yn y rhaglen ddogfen hon edrychwn yn l dros hanner can mlynedd o'r gystadleuaeth. A special documentary celebrating 50 years of the Cn i Gymru competition. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Pawb a'i Farn Daw'r rhaglen o Aberteifi, gydag AC Plaid Cymru Ceredigion Ben Lake, AC Annibynnol Dwyfor Meirionnydd Dafydd Elis-Thomas ac eraill. Join the panel and guests at Cardigan for lively debate. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Y comediwr a chefnogwr Spurs Hywel Pitts sy'n ymuno Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y soffa i roi'r byd pl-droed yn ei le. Comedian and Spurs fan Hywel Pitts joins the studio today. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Coco yn chwarae gyda blociau lliwgar heddiw. Bing is busy building a tower as tall as he is with his blocks and is upset when Coco arrives and starts using the blocks too.