This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Sunday, October 27 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn chwarae cuddio ar y ffordd i siop Pajet. Bing and Fflop play hide and seek on the way to Pajet's shop. 
06:10Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
06:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Waunfawr wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i'r trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Waunfawr on their treasure adventure! 
06:35Peppa Mae Dadi Mochyn wedi benthyg llyfr o'r llyfrgell ers amser maith. Daddy Pig has borrowed a book from the library and has had it for some time. The family go to the library to return it. 
06:40Patrl Pawennau Mae Aled yn gweithio'n galed i gael ei Fathodyn Diogelwch Tn, a phwy well i helpu ei ddysgu na Fflamia a'r Pawenlu? Aled is working towards his Scouts Fire Safety Badge but needs some help. 
06:55Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
07:10Meic y Marchog Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up. 
07:20Guto Gwningen Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod lleidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun! A thief steals the last plum off the tree 
07:35Ty Cyw Ymunwch Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp a Deryn, Llew a Jangl am antur arall yn Ty Cyw heddiw. Join Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp, Deryn, Llew a Jangl for another adventure in 'Ty Cyw'. 
07:50Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld walabi a chawn gwrdd sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
08:05New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:10New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
08:15Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch ni am rownd-gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 yn fyw o Siapan. Join us for the Rugby World Cup semi-final 2019 live from Japan. 
11:20Rownd a Rownd Mae diwrnod mawr Jac a Dani wedi cyrraedd, ond gan bod y briodas yn gyfrinach mae'r cwbl yn dipyn o siom a Dani'n gresynu nad oes mwy o firi a dathlu. Jac and Dani's big day has arrived... 
11:40Rownd a Rownd Mae Jason yn teimlo fel ffwl ar l cael ei dwyllo gyda'r proffil ffug ar y w. Jason feels like a fool after being deceived by the false online profile. 
12:00New: Yr Wythnos Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week. 
12:30Perthyn Yr wythnos hon byddwn yn cyfarfod teulu'r cwmni iogwrt, Llaeth y Llan'. This week we travel to Llannefydd to meet the family behind the successful yoghurt company 'Llaeth y Llan'. 
13:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn fyddwn ni yn ardal amaethyddol Llangwm, ac yn ymuno chynulleidfa capel Cefn Nannau ar gyfer ein canu mawl. This week we're in the agricultural area of Llangwm for songs and more. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:05Clwb Rygbi: Munster v Gweilch Cyfle i wylio'r gm PRO14 Munster v Gweilch a chwaraewyd nos Wener ar safle Irish Independent Park, Cork. PRO14 rugby match between Munster and the Ospreys, which was played on Friday night. 
15:50Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles. 
17:45Newyddion a Chwaraeon Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
18:00New: Marathon Eryri 2019 Cyfle i wylio uchafbwyntiau Marathon Eryri 2019, gyda Huw Jack Brassington, Nic Parry a Sian Williams yn ein tywys drwy'r cyffro. A chance to see the 2019 Snowdonia Marathon highlights. 
19:00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch ni am ddarllediad uchafbwyntiau rownd-gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 o Siapan. Join us for highlights of the Rugby World Cup semi-final 2019 from Japan. 
20:00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Cawn ddysgu mwy am hanes cyfres sydd rhan bwysig iawn yn stori Radio Cymru, sef Caniadaeth y Cysegr. A chance to learn more about the history of Radio Cymru's 'Caniadaeth y Cysegr'. 
20:30Adre: Bethan Gwanas Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref yr awdures Bethan Gwanas yng nghwmni Nia Parry. Nia Parry visits the home of author Bethan Gwanas. 
21:00New: DRYCH: Agoriad Llygad Darlun grymus a phersonol o'r gantores Bethan Richards, a'i bywyd gyda nam golwg dwys. A personal portrait of singer Bethan Richards and her life with a severe visual impairment. 
22:00Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes gyda straeon o Gymru a'r byd. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:30Yn y Gwaed Y tro hwn, achau teuluol a phrofion seicolegol Matthew Hughes a Bethan Davies sy'n cael sylw. This week: the family ancestry and psychological tests of Matthew Hughes and Bethan Davies. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno nhw yn y pwll tywod. Bing and Fflop are building a sandcastle when Pando joins them in the sandpit.