This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, June 21 2019

06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:05Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
06:15Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans. Dona goes to work at a primary school with Mrs Evans. 
06:25New: Patrl Pawennau Mae fan Aled a Mr Parri yn mynd allan o reolaeth ar y ffordd i barti pizza! Aled and Mr Parri are delivering pizza dough to a party but the van spins out of control. Pups to the rescue! 
06:40Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
07:00Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
07:15Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori dant Bolgi. The sun is setting so let's get ready for a story about Bolgi's tooth. 
07:25Stiw Gyda help a straeon gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn. With a little help and stories from Taid, Stiw and Elsi prepare to go camping in Stiw's garden. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs. 
07:45Deian a Loli Mae Deian a Loli wedi penderfynu bod yn rhaid cael gwared o'r ystlumod o'r atig. Ond haws dweud na 'neud! Deian and Loli have decided that they must get rid of the attic's bats! 
08:00Sali Mali Mae Sali Mali a Jac Do yn darganfod oen bach sydd ar goll. Sali Mali and Jac Do find a little lost lamb who won't stop crying. 
08:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar l difetha'r un cyntaf. It's Wban's birthday and Meripwsan must find a replacement cake. 
08:25Twt Mae Bethan a Caleb yn chwarae gyda barcud. Tybed a fydd Twt yn gallu eu helpu? Bethan and Caleb are flying a kite. Will Twt have any success with the kite when he has a go? 
08:40Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen. Twm and Lisa make paper windmills. They also visit the children at Ysgol Beca, Efailwen. 
09:00Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
09:15Octonots Mae'r Octonots yn dod ar draws llyffaint dart gwenwynig ar l i eger llanw peryglus daro'r Amason. The Octonauts find out about poison dart frogs after a tidal bore sweeps up the Amazon. 
09:25Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
09:35Sam Tn Mae eira'n creu trafferthion i Trefor a'i fws wrth iddo fynd 'r merched i'r Drenewydd i weld band yn chwarae. Snow creates problems for Trefor and his bus on the way to see a band play. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Arwel Achub yn cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer ond mae'r llun yn diflannu. Arwel Achub is invited to paint the Mayor's portrait. Before he finishes it the portrait disappears. 
10:00Peppa Mae Bendigeidfran y babi yn rhy ifanc i siarad. Peppa sy'n ei ddysgu i ddweud ei air cyntaf. Baby Bendigeidfran is too young to talk, until Peppa teaches him his first word. 
10:05Teulu Ni Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Halima Yousef from Swansea guides us through the Muslim festival, Eid. 
10:15Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be a first aider with Trystan. 
10:25Meic y Marchog Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up. 
10:40Llan-ar-goll-en Mae ffrwydrad enfawr yn ysgwyd pentre' Llan-ar-goll-en pan mae parsel dirgel yn ffrwydro! A mysterious parcel causes a huge explosion in Llan-ar-goll-en and has everyone puzzled. 
10:55Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
11:05Octonots Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups. 
11:15Yn yr Ardd Mae pawb yn ceisio stopio Wali rhag igian. A puppet series that follows the adventures of a group of friends who live in the garden as one big family. It's Halloween and Wali has hiccups! 
11:30Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn fr-leidr. The Little Princess decides to be a pirate. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol Cae Top, Bangor yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Cae Top, Bangor visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Llyfr y Flwyddyn 2019 Uchafbwyntiau noson wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Highlights of the 2019 Wales Book of the Year awards ceremony from Aberystwyth Arts Centre. 
13:30Ar Werth Y tro hwn: byddwn yn dilyn hanes ty yng nghyffiniau Aberteifi sydd ar werth yn ocsiwn cwmni John Francis. Hefyd mwy o Aberystwyth, Caerdydd, Llandrindod & Aberaeron. More property drama! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Bwyd Bach Shumana a Catrin Y tro yma yr her i Shumana Palit a Catrin Enid fydd ceisio plesio criw ar Ynys Mn sy'n hoff o noson mewn 'da'r merched. This time, the duo cook for a group of friends on a girls night in. 
15:30Y Ty Cymreig Bydd y rhaglen hon yn olrhain hanes tai Fictoraidd Cymru ac yn ymweld Chastell Coch a Gerddi Plasturton yng Nghaerdydd. This programme looks at the Victorian houses of Wales. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda InstaGraham ac InstaGrace, Wgl ag Ogl, a chriw Yr Unig Ffordd Yw. Plenty of fun and laughter with InstaGraham & InstaGrace, Wgl ag Ogl & Yr Unig Ffordd Yw! 
17:20New: Cath-Od Mae Dilys yn y Parc yn bwydo'r anifeiliad, ond ddim y cathod, felly mae Macs a Crinc yn mynd ati i greu eu briwsion eu hunain. Dilys is in the Park feeding the animals, but not the cats! 
17:30New: #Fi Cyfres ddogfennol sy'n portreadu trawsdoriad o fywydau a phrofiadau plant a phobl ifanc Cymru heddiw. Documentary series highlighting the experiences of children across Wales. 
17:35Crwbanod Ninja Daw'r Crwbanod ar draws bywyd ysgol am y tro cyntaf wrth i brosiect ysgol Elfair ddenu sylw'r Kraang. Elfair's school project catches the eye of the Kraang. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: Sir Benfro Bydd Bedwyr yn teithio o Drefdraeth i Abergwaun gan gyfarfod cerflunydd sy'n cael ei ysbrydoli gan enwau'r arfordir. Bedwyr learns about the Pembrokeshire dialect as he travels to Fishguard. 
18:30Garddio a Mwy Gyda'r tymor hau hadau yn ei anterth, Iwan sy'n paratoi gwely fydd yn darparu deiliach maethlon i salads a stir-frys. Sioned is with her favourite plants while Meinir grows native ferns. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Aiff pethau o chwith yn Awyr Iach oherwydd camddealltwriaeth gyda gwisgoedd Sali Mali. Mae Eifion yn cynnig helpu Izzy.Things go wrong in Awyr Iach with the Sali Mali costumes. 
20:25New: Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Barri sydd yn serennu yr wythnos hon. This week, Geraint Hardy discovers what Barry has to offer. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Straeon Tafarn Bydd Dewi Pws yn ymweld thafarn y Prince of Wales ym mhentref Cynffig, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Dewi Pws visits the Prince of Wales pub in the village of Kenfig, near Bridgend. 
22:00Dim Byd: Jabas Pennod sbwff o Jabas, sy'n codi cwestiynau moesoldeb! Jabas spoof which challenges morality from the team of the Dim Byd satirical sketch show. You have been warned! 
22:30Un Bore Mercher Mae amser yn brin - a Faith ar ras i geisio cloi'r ddl gyda Corran Energy, a darganfod y fenyw a all newid dedfrydiad Madlen. Faith is on a mission to lock down the deal with Corran Energy. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too.