This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Friday, September 20 2019

06:00Peppa Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm nes bod eu ty bellach ar ynys! Peppa and George wake up one morning to find their house is now on an island. 
06:05Sam Tn Mae Sam ac Arnold yn camu i'r adwy i achub y dydd pan mae Norman a Mandy yn herwgipio ceffyl! Sam and Arnold have to save the day when Norman and Mandy kidnap a horse! 
06:15Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld 'r castell. Today Heini is transported to a castle through a magic mirror. 
06:30Stiw Tra bo Stiw yn mynd i'r acwariwm, mae Elsi'n aros adre' i chwilio am ei hoffi dedi sydd ar goll. Elsi gives up going to the aquarium in order to look for her lost bear. 
06:45Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sr yn yr awyr. Ond oes modd iddi ei weld? Lili is determined to see the Starfish Constellation in the sky. But how can she do this? 
07:10Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
07:25Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
07:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear of heights. 
07:45Amser Maith Yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times. 
08:00Bing Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno yn y stori yn rhy frwdfrydig ac mae'r llyfr yn cael ei wlychu. Bing gets Fflop's book wet in the bath. 
08:10Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
08:20Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:35Patrl Pawennau Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'? 
08:50Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about horse shoes. 
09:05Oli Wyn Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gm gychwyn? A look at street-cleaning! 
09:15Olobobs Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud! The Olobobs climb a rainbow to draw in the sky with magic paint! 
09:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn disgwyl yn eiddgar am ymwelydd arbennig heddiw, sef Tadcu Soch. Wibli is waiting eagerly for a special visitor today, Tadcu Soch his grandpa. 
09:45Deian a Loli A'r Bwci Bo Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. I wneud pethau'n waeth mae swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely. There's a thunderstorm and Deian and Loli can't sleep. 
10:00Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn chwilio am drysor y mr-leidr Capten Mwng-ddu ar l i Capten Cimwch ddarganfod ei ogof gudd. The PAW Patrol searches for the treasure of the infamous Pirate Captain Blackfur 
10:25Cwpan Rygbi'r Byd 2019: Siapan v Rwsia Darllediad byw o seremoni a gm agoriadol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 rhwng Siapan a Rwsia yn Tokyo. C/G 11.45am. Live coverage of the opening ceremony and Japan v Russia match. K/O 11.45am. 
13:45Dros Gymru Robat Powell sy'n adrodd gerdd am yr hen sir Gwent. Gwent-born Robat Powell recites an original poem tracing the history of the county of Newport. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cwpan y Byd Cymru 2011 ac mae tm rygbi Cymru wedi llwyddo i gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Byd yn Seland Newydd. It's 2011 and Wales have reached the semi finals of the Rugby World Cup Down Under. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Macs wrthi yn twyllo tra'n chwarae gyda Crinc. Yn sydyn mae nhw'n clywed hysbyseb i ddarganfod Brenin y Cathod. Macs is playing a game with Crinc when they hear an advertisment... 
17:15Ysbyty Hospital Mae chwaer Glenise a'i phlant yn achosi trafferth yn yr ysbyty, tra bod DJ SAL a Doctor TT yn trio torri record byd gyda'r 'rhaglen radio hiraf'. Glenise's sister and children cause chaos! 
17:40New: Cic Cic - y rhaglen deledu i bob ffan rygbi ifanc. Heddiw, haneri'r Scarlets a Chymru Gareth Davies a Rhys Patchell. Cic - a must-watch for all young rugby fans. Today, Wales and Scarlets stars. 
18:00Garddio a Mwy Blodau, llysiau a phethau da bywyd. Y tro hwn: gardd go wahanol yn ardal Glan Conwy, cynaeafu llysiau ym Mhont y Twr, a fferm lafant Llanfair-ym-Muallt. Flowers, veg and life's good stuff. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Ironman Cymru 2019 Ironman Cymru sy'n cymryd lle eto ar dirweddau godidog Sir Benfro a'r ardal, gyda nofiad 2.4 milltir, taith feicio 112 milltir, a thaith 26.2 milltir i'r diwedd. Ironman Wales returns! 
21:00Cwpan Rygbi'r Byd 2019: Siapan v Rwsia Uchafbwyntiau seremoni a gm agoriadol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 rhwng Siapan a Rwsia yn Tokyo. Highlights of the opening ceremony and match (Japan v Russia) at the 2019 Rugby World Cup. 
22:00Aur y Noson Lawen Cyfres gydag Ifan Jones Evans yn cymryd golwg ar archif un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Join Ifan Jones Evans as he dips into the archives of one of Wales' best-loved TV shows. 
23:00Pili Pala Y tro hwn: mae Elin a Jac wedi gwneud penderfyniad anoddaf eu bywydau. Nawr, gyda help Sara mae'n rhaid ei weithredu. Elin and Jac have just made the hardest decision of their lives... 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld Dinas y Tatws, parc newydd sydd thema llysiau. Peppa and her family visit Dinas y Tatws, a new park with a vegetable theme.