This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, May 31 2020

06:00Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw, tybed? What's happening in the Shwshaswyn world today, we wonder? 
06:05Pentre Bach Mae Jac a Jini ar ei ffordd yn l o'u mis ml, ond o na! mae Coblyn wedi anghofio glanhau'r ty! Jac and Jini are returning home from their honeymoon but Coblyn's forgotten to clean the house 
06:20Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day! 
06:30Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Morgan y neidr filtroed a Lola a'i ieir. Today we meet Morgan the millipede and Lola and her hens. 
06:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
07:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn dioddef o annwyd. All Mali a Ben ddod o hyd i bethau fydd yn ei helpu i wella? The King has a cold and needs medicine. Can Mali and Ben help make him feel better? 
07:10Loti Borloti Mae Twm yn gwrthod bwyta llysiau, felly daw Loti Borloti ac esbonio pwysigrwydd bwyta'n iach. Loti Borloti is called to Twm's home as he refuses to eat vegetables and try new foods. 
07:25Y Diwrnod Mawr Ar ei Ddiwrnod Mawr mae Mabon yn barod i fynd i'w ysgol newydd am y tro cyntaf. On his Big Day, Mabon goes to his new school for the first time - Ysgol Twm o'r Nant. 
07:40Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act. 
07:50Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:05Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
08:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Cyw and Jangl are camping in the jungle but are starving! Jen and Jim help them cook something tasty to eat. 
08:30Sion y Chef Mae hyder Sin yn suddo pan mae Myrddin - chef sy'n arbenigo mewn ryseitiau mango - yn cyrraedd y pentref. Myrddin arrives with his Marvellous Mango Roadshow! 
08:40Deian a Loli yn y 'Steddfod Cyfres newydd. Mae'r 'Steddfod Gen wedi gorffen, ond tydi Deian a Loli ddim yn barod i fynd adra felly rhaid rhewi Mam a Dad a mynd i fwynhau! New series about the mischievous twins. 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Gwyllt ar Grwydr Cyfle arall i weld Amanda yn ymweld chanolfan y coalas yn Daisy Hill, Brisbane, Awstralia. Another chance to see Amanda's trip to Brisbane, Australia to visit the Koala Bear Centre. 
09:30Gwyllt ar Grwydr Mewn rhaglen o'r archif mae Amanda Protheroe-Thomas yn astudio crocodeilod yn Nhiriogaeth Ogleddol Awstralia. Another chance to see Amanda learning about crocodiles in Australia. 
10:00Pobl a'u Gerddi Gardd uchelgeisiol yn Sir Fn, gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a gardd hanesyddol yng Nghoytrahen. An ambitious Anglesey garden; an eco-garden near Crymych and a historic garden. 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, treuliwn amser yng nghwmni pobl sy'n brysur iawn yn y gymuned yn ystod y cyfnod heriol yma. We spend time with people who are busy in the community during this challenging time. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal y Parchedig Dorrien Davies. This week, the Service will be under the care of the Reverend Dorrien Davies. 
11:30Bois y Pizza Mae Bois y Pizza ar fin cyrraedd gwinllannoedd Bordeaux cyn gweini pizzas i griw'r clwb rygbi yn nhref Agen. The Pizza Boys reach the vineyards of Bordeaux and feed some rugby players! 
12:00Caru Siopa Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items. 
12:30Chwaraeon y Dyn Bach Pl-fasged a saethu colomennod clai hefo Rhys a Heledd Lewis; twrnamaint boccia, a'r athletwr Mathew Williams. James Lusted looks at wheelchair basketball, clay pigeon shooting and boccia. 
13:00Cegin Bryn Yr wythnos hon mae'r cogydd Bryn Williams yn coginio gydag aeron. This week chef Bryn Williams prepares recipes with berries and visits a community allotment called 'Vetch Veg' in Swansea. 
13:30Cegin Bryn Y tro hwn bydd Bryn Williams yn coginio gydag eog. Bryn Williams cooks with salmon including poached salmon and salmon with curried mussels. 
14:00Cwpwrdd Dillad Nia Parry sy'n cwrdd ag Elinor ac Ian o Gaerfyrddin, sy'n gwisgo'n hollol wrthgyferbyniol i'w gilydd. Nia Parry delves into the history of Prydwen Elfed-Owens' folk dancing wardrobe. (2006) 
14:30Cwpwrdd Dillad Mewn rhifyn o 2006, bydd Nia Parry'n twrio drwy gypyrddau dillad Anne Pash, Gwydion Alun a Catherine Davies. In this 2006 edition, Nia Parry uncovers more wardrobe secrets. 
15:00Am Dro! Rhaglen newydd am lwybrau cerdded. Bydd pob pennod yn cynnwys pedwar o gyfranwyr yn arwain ei gilydd yn eu tro wrth gerdded, gyda chyfle i sgorio ei gilydd ar y diwedd. New walking gameshow. 
16:00Ken Hughes Yn Cadw Ni Fynd Rhaglen yn dilyn profiadau y cyn-brifathro Ken Hughes wrth iddo hunan-ynysu gartref ar ben ei hun. Following the experiences of former head teacher Ken Hughes as he isolates at home. 
17:00Corau Rhys Meirion Sialens i Rhys Meirion! Mae'r rifalri rhwng Llanrug a Llanberis yn frwd: a fydd hi'n bosib uno'r ddau glwb a chreu un cr? Will it be possible to unite two footie clubs and form one choir? 
18:00Ffermio Y tro ma: Daloni'n crwydro Penrhyn Llyn, cipolwg ar y diwydiant pysgota yn y cyfnod presennol, dyddiadur pr ifanc sydd newydd ddechrau ffermio, & mwy. Weekly countryside & farming magazine. 
18:30New: Uchafbwyntiau Pl-Rwyd Cymru Cyfle i ail-fyw gemau pl-rwyd rhyngwladol Cymru yn erbyn Trinidad a Tobago a Malawi o 2019. Re-live last summer's netball international tests between Wales and Trinidad & Tobago and Malawi. 
19:15New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, saith wythnos wedi dydd Sul y Pasg, rydym yn dathlu'r Sulgwyn. This week, seven weeks after Easter Sunday, we're celebrating Whitsun. 
20:00New: Priodas Pum Mil Dan Glo! Trystan ac Emma sy'n cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Danny a Nia o Langefni i drefnu eu bendith priodas. A special wedding blessing for Danny and Nia, during the national lockdown. 
21:00New: 35 Diwrnod Y bennod ola: beth sy'n disgwyl Angharad wrth ddychwelyd adre? Pa ddarganfyddiad ma Evan yn ei wneud? A phwy yw'r corff ar waelod y clogwyn?Last episode: secrets and revelations abound. . 
22:00Britannia: Tn ar y Bont Pan adeiladwyd Pont Britannia ym 1850, roedd hi'n gampwaith peirianyddol. 50 mlynedd yn l, fe aeth y bont ar dn - dyma'r stori. The story of the fire that destroyed the Britannia Bridge. 
23:00Urdd 50: Barry John v Carwyn James 1972 ym Mharc yr Arfau, ac mae tim Barry John yn chwarae tim Carwyn James i ddathlu 50 mlynedd o'r Urdd yng Nghymru. 1972 at the Cardiff Arms Park, and 22 Lions play in a legendary game. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn gwneud ffrind newydd ond yn ei ffeindio hi'n anodd dweud ffarwel. Lili meets an adorable new friend but finds it hard to say goodbye.