This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, June 25 2019

06:00Shwshaswyn Mae nifer o greaduriaid yn byw yn y pwll cerrig, ac mae gan Seren rwyd i'w gweld yn well! Lots of creatures live in the rockpool, and Seren has a net so she can see them better! 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 
06:30Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55This is S4C This is S4C 
07:00Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn helpu yn y swyddfa, ond yn llwyddo i golli'r lythyren 'y'! The monsters help at the office and somehow manage to lose the letter 'y'! 
07:05Meic y Marchog Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galth a'r Dreigiau. Meic wants lots of medals - but puts Galth and the dragons in uncomfortable situations to win them. 
07:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na Jen a Jim? There's a strange sound of 'p-p-p' coming from the North Pole. What could it be? 
07:35Twm Tisian Mae Twm yn trio ei orau glas i gael gwared 'r igian, ond ydy e'n llwyddo tybed? Twm tries his best to get rid of hiccups, but does he succeed? 
07:45New: Sion y Chef Mae Sid Singh yn mynd 'r plant ar drip natur, ond aiff pethau'n draed moch pan mae Mario'n codi ofn ar y merlod mynydd. Sid Singh takes the children on a nature trip, but things go wrong! 
08:00Peppa Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd hi at yr optegydd. Peppa goes to the optician for an eye test. 
08:05Hafod Haul Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals are playing hide and seek at Hafod Haul farm today. 
08:15Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn gyrru bws hud sydd yn gallu mynd nhw i unrhywle maen nhw'n dymuno. Wibli is driving a magic bus which can take Wibli and his friends anywhere they wish. 
08:30Babi Ni Mae Elis yn 4 mis oed bellach ac yn helpu gwneud darn o waith celf gan ddefnyddio ei ddwylo. Elis is 4 months old and helps his brother and sister to make a piece of artwork with his hands. 
08:35Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Eifion Wyn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Eifion Wyn. 
08:55Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Today, Heini is at the sorting office. 
09:10Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau beic dwy olwyn. The Little Princess wants a bicycle. 
09:20Darllen 'Da Fi Hanes tedi'n mynd ar goll ar y traeth. A story about a teddy bear getting lost at the beach. 
09:30Blero'n mynd i Ocido Mae Sam wedi creu dyfais newydd sy'n gallu gweld breuddwydion ei ffrindiau, ond aiff pethau o chwith ac mae angen help! Sam has created a new invention which can see her friends' dreams... 
09:40Yn yr Ardd Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod gwisgo patchyn dros ei lygad. Wali is feeling sad as he has a sore eye and has to wear a patch. 
10:00Shwshaswyn Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami! 
10:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:15Digbi Draig Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise. 
10:30Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
11:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Mair the Lamb, who likes to rhyme, is missing! 
11:35Twm Tisian Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw. Twm is very disappointed today, he wants to go out to play - but it's raining. 
11:40Sion y Chef Mae Mario'n gofalu am Elis, ci Sam Spratt, ond cyn pen dim mae'r ci bach yn rhedeg i ffwrdd. A ddaw Mario o hyd iddo cyn i Sam ddychwelyd? Mario has been left in charge of Sam Spratt's dog! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Bydd Dewi yn ymweld rhai o safleoedd peryclaf y wlad yn y 15fed Ganrif. Following Glyndwr's revolt during the 15th Century, banditry was at an all time high. Dewi visits the hotspots. [SL] 
12:30Heno Heno, cawn gwmni'r actor Gareth Jewell yn y stiwdio, ac mi fydd Rhydian Jenkins yma am sgwrs a chn. Tonight, actor Gareth Jewell and musician Rhydian Jenkins are in the studio. 
13:30Garddio a Mwy Cipolwg ar y gwahanol fathau o glematis sydd ar gael, creu diod perffaith i'r haf efo perlysiau, ac ymweld gardd hyfryd Llanerchaeron. A look at the different types of clematis, & more. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash a'r criw yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall, ac mi gawn gwmni'r cerddor Jeremy Huw. Today, Huw Fash and the crew transform one lucky viewer. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Coeden Faled Cerys Matthews Bydd Cerys yn ymchwilio i hanes 'Cwm Rhondda' a'r alaw werin 'Tra Bo Dau'. Cerys Matthews explores the history of the hymn tune 'Cwm Rhondda' and the folk song, 'Tra Bo Dau'. 
15:30Cefn Gwlad Cyfres o'r archif yng nghwmni Dai Jones. Archive episodes of the popular countryside series with Dai Jones, Llanilar. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn chwarae mewn maes chwarae dieithr ac mae'r athrawes yn credu mai plant ysgol feithrin ydyn nhw. Gwboi and Twm Twm are mistaken for nursery children. 
17:20Bernard Mae Bernard yn ymweld 'r Stadiwm Olympaidd ond mae'n cael trafferth yn mynd i mewn. Bernard visits the Olympic Stadium where he will have a problem or two trying to get in. 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Ar l i'r chwiorydd Tintagel anfon ystlum i droi'r Brenin Uther i garreg, rhaid i Arthur a Sagramor wynebu'r baedd mawr Henwen. Arthur and Sagramor brave the monstrous wild boar Henwen. 
17:35New: MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn bywiog criw Stwnsh o stori Llyn y Fan Fach. Fe fydd yna briodas, angladd, a fersiwn arbennig o'r Bake Off! Join the Stwnsh team for their take on the story of Llyn y Fan Fach. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Cyfres yn dilyn cyfnod ym mywyd y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid. Another chance to follow climber and shepherd Ioan Doyle as he takes up sheep farming. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn ei addewid i adael efo hi, mae Mags yn ofni bod Wil yn cael traed oer, ac felly'n dweud mwy o gelwydd! Mags fears that Wil is getting cold feet, and spins more lies to get her way. 
19:00New: Heno Heno, mi fyddwn ni'n fyw o Ffiliffest ar gyfer y Noson Gomedi. Tonight, we're live from Ffiliffest, which is hosting a comedy night. 
19:30Pobol y Cwm Dydy Rhys ddim yn deall pam nad yw Ffion am ddweud wrth Arwen am eu perthynas. Mae gan Jake gyfrinach am Luned i'w rannu Guto. Jake has a secret to share with Guto about Luned. 
20:00New: Y Fets Y tro yma, mae Alwenna y nyrs yn ceisio dod o hyd i gartref i'w ffrind newydd - Frankie'r ffured, a ras i achub dafad yn geni a chi bach. The vets care for a ferret, a sheep and a puppy! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Llwybrau'r Eirth Mae Coedwig Glaw'r Arth Fawr, Canada, yn fyd rhyfedd a phur - tir a gollwyd mewn amser, cartref Yr Arth Ysbryd prin. A look at Canada's Great Bear Rain Forest: the realm of The Spirit Bear. 
22:30Carwyn Ellis: Ar y Cei yn Rio Dilynwn Carwyn Ellis, prif leisydd y band Colorama, ar ei daith gerddorol i Rio De Janeiro. Carwyn Ellis, lead singer of the band Colorama, takes a musical journey to Rio De Janeiro. 
23:00Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Bethan yn gofyn cwestiynau personol ac yn archwilio dylanwad y menops ar ryw. Bethan looks at sex in relation to the menopause and asks if men have a menopause. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Bing and Fflop find a patch of fluffy white dandelions in the park.