This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, October 18 2019

06:00Peppa Caiff y plant drip i Barc Deinosoriaid i ddathlu pen-blwydd Llion Llwynog. To celebrate Llion Llwynog's birthday, the children go on a trip to a Dinosaur Park. 
06:05Sam Tn Mae na banig mewn parti yn y pentref... ac fe fydd angen help Sam Tn ym Mhontypandy! There's panic at a party, and someone somewhere will need Fireman Sam's help in Pontypandy today! 
06:15Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn dychmygu ei bod yn ymweld 'r ysbyty. In this programme Heini visits an imaginary hospital. 
06:30Stiw Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Stiw tries his luck at delivering mail to his family and friends. 
06:45Gwdihw Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld chrwbanod. We'll meet Ynyr's sheepdog and the vet checks up on some tortoises. 
07:00Ynys Broc Mr Lili Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n ln. Mae arni angen hoe fach. Poor Heti is overworked and needs some time out. 
07:10Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
07:25Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
07:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Li a Ling yn anghytuno yn y syrcas heddiw. Li and Ling have a falling out over their high-wire act. 
07:45Amser Maith Yn l Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn l' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau. Today's story comes from Tudor times. 
08:00Bing Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpris yn siop Pajet. Bing and Swla have a penny each for the Surprise Machine in Pajet's shop. 
08:10Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
08:20Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:35Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
08:50Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld 'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown. 
09:05Oli Wyn Mae Oli Wyn yn gath fywiog sy'n gracyrs gwyllt am gerbydau o bob math. Oli Wyn is a curious cat who's wildly wacky about vehicles of all sorts. Today he looks at a car transporter lorry. 
09:15Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
09:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli a'i ffrindiau - Arth a Draig yn cyfarfod i gael picnic. Wibli and his friends, the big brown bear and the little green dragon, are meeting up to have a picnic. 
09:40Deian a Loli a'r Swigod Hud Ar l maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. After ruining their best clothes, Deian and Loli go on an adventure to clean them with Anti Greta Golchi. 
10:00Peppa Daw Taid Mochyn hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.Taid Mochyn pops round with some seeds for Peppa and George. 
10:05Sam Tn Mae Norman yn ffilmio ffilm ysbwr a fe yw Jac Pond - mae Sam Tan a'i griw wrth gefn! Norman is filming the "best ever" spy film and he is Jac Pond. Sam Tan and his crew are on standby! 
10:20Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Today, Heini is at the sorting office. 
10:30Stiw Gyda help a straeon gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn. With a little help and stories from Taid, Stiw and Elsi prepare to go camping in Stiw's garden. 
10:45Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
11:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn gweld craig las ryfedd yn y mr ond dydy Morgi Moc ddim yn ei chredu. Lili sees a big mysterious blue rock in the sea but Morgi Moc doesn't believe her. 
11:10Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
11:20Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
11:30Syrcas Deithiol Dewi Mae Sianco yn colli ei lais - ond pwy all ganu yn ei le? When Sianco loses his voice, the circus needs someone to replace him. 
11:45Amser Maith Maith Yn l Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Today, the teacher Meistr ap Howel is in the Manor. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Dewi Prysor sy'n mynd ar drywydd lleoliadau rhai o frwydrau hanesyddol arwyddocaol Cymru. Dewi Prysor goes in search of some of Wales' key historic battlefield sites. [SL] 
12:30Heno Heno, bydd Elin Fflur yng Ngwobrau Gwerin Radio 2 ym Manceinion a bydd Mari Lovgreen yn y stiwdio. Tonight, Elin Fflur is at the Radio 2 Folk Awards and Mari Lovgreen is in the studio. 
13:00Straeon Harri Parri Hanes dwr croyw corsydd Connemara - sy'n addas ar gyfer bedyddio - a ieir Meri Morris! The story of Connemara's crystal waters - suitable for both baptism - and Meri Morris's hens! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Gareth Richards sydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Today, Gareth Richards is in the kitchen and the Clwb Clecs gang put the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Prosiect Pum Mil Trigolion Cydweli sy'n galw am gymorth y cyflwynwyr y tro yma er mwyn trawsnewid darn o dir yng nghanol dre yn ardd synhwyraidd. The crew seek to create a sensory garden for the community. 
16:00Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau'n gwisgo i fyny mewn dillad o wahanol wledydd, ond cyn hir mae 'na ffraeo. Peppa and her friends at playgroup dress up in clothes from different countries. 
16:05Patrl Pawennau Mae olew o dancer wedi arllwys i'r bae a gorchuddio babi morfil sy'n nofio gerllaw. An oil tanker hits some rocks causing oil to spill into the Bay! How much harm will this do to sea life? 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gm gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
16:45Amser Maith Maith Yn l Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Today, the teacher Meistr ap Howel is in the Manor. 
17:00New: Stwnsh Dewch draw i Stwnsh i fwynhau amrywiaeth o raglenni gwych a digon o hwyl i blant ifanc. Join Stwnsh for a great variety of programmes for youngsters. 
18:30New: Heno Heno, byddwn yn ymweld gweithdy newydd sbon Alana, cyn enillydd yr Apprentice ac edrychwn ymlaen at Wyl Fwyd Llangollen. We visit previous winner of the Apprentice, Alana's new workshop. 
19:30Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio: Caerfyrddin v Aberystwyth Brwydr am le yn y Chwech Uchaf yn fyw o'r Cymru Premier JD: Caerfyrddin v Aberystwyth, C/G 8.00. A battle for a place in the JD Cymru Premier Top Six: Carmarthen v Aberystwyth, K/O 8.00. 
22:00New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019 Ymunwch chriw Cwpan Rygbi'r Byd a gwesteion ar gyfer y diweddaraf o Siapan a golwg hwyliog dros y gystadleuaeth. Join the Cwpan Rygbi'r Byd team and guests for the latest from Japan, 
22:35Cwpan Rygbi'r Byd 2011: Cymru yn Gwylio Ar y soffa, yn y dafarn neu yn Stadiwm y Mileniwm - sut y gwnaeth Cymru wylio'r gm hanesyddol rhwng Cymru a Ffrainc yn 2011? Where and how did the nation watch Wales v France in 2011? 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story.