This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, September 22 2020

06:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea! 
06:10Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
06:20Guto Gwningen Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back! 
06:35Cei Bach Mae Capten Cled yn ymarfer chwarae'r chwiban ond yna, mae'r chwiban yn mynd ar goll. Capten Cled is learning to play the penny-whistle but the whistle goes missing. Who is to blame? 
06:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:00Timpo Mae peilot hofrennydd Tre Po mewn penbleth: dydy o ddim am golli golwg o'i gath fach newydd. Tre Po's 'eye in the sky' helicopter Pilot Po doesn't want to take his eyes of his new kitten. 
07:10Octonots Mae Sglefren Fr Mwng Llew yn llwyddo i gael ei dentaclau hir wedi eu clymu o amgylch rhannau o injan yr Octofad. An enormous Lion's Mane jellyfish gets its tentacles tangled in the Octopod. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais. Dona and Ned ask youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais to learn a song. 
07:35Nico Ng Mae angen i Nico a gweddill y teulu weithio fel un tm i wneud yn siwr eu bod yn cyrraedd pen eu taith yn ddiogel. Nico and the rest of the family work as a team to reach their destination. 
07:45New: Patrol Pawennau Mae'r cwn yn creu llun mawr ar un o gaeau Al i ddweud wrth estron trist eu bod wedi dod o hyd i'w degan gofodol. The Paw Patrol draw a message on Farmer Al's field to contact space aliens. 
08:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:15Abadas Mae'r Abadas yn chwarae mrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure at the beach. Hari is first mate and Seren a pirate parrot! 
08:25Straeon Ty Pen Sin Ifan sy'n adrodd hanes y bugail bach Amranth sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan fo pili palas i'w cwrso. Sin Ifan tells the tale of the little shepherd who likes chasing butterflies. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli ynghanol dyfnderoedd y jwngwl yn chwilio am y Dwmbwn Porchwl. Wibli is in the deepest jungle searching for a very special creature - one that very few people have ever seen. 
08:50Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:00Tatws Newydd Maen nhw'n fwy na thatws, ydyn wir! Mae'r gn heddiw mewn arddull fywiog cyfnod y 1940au. In this swinging homage to the Sinatra era, the Potatoes sing about how they're no average spuds! 
09:05Syrcas Deithiol Dewi Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros. Carlo's identical cousin Pero causes confusion. 
09:15Llan-ar-goll-en Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham? After yet another crash with his bike, Radli's hat goes missing. 
09:30Blero'n mynd i Ocido Pan fydd goleudy Ocido'n torri, mae Blero, Dylan, San a Swn yn mynd ar daith beryglus i Fynydd Dirgel i chwilio am y golau nad yw byth yn diffodd. The Ocido lighthouse breaks down, oh no! 
09:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
10:00Cymylaubychain Mae Haul druan yn teimlo'n sl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better? 
10:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a florists - and somehow manage to lose the letter 'rh'! 
10:20Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
10:35Cei Bach Mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael pawb i lawr yn y diwedd. Mari learns that sometimes it is better to say "no" than let people down. 
10:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:00Timpo Mae adeilad yn gwrthod sefyll yn syth ac mae pob un Po yn diflasu efo lloriau cam. A building just doesn't want to stand up straight and the Po can't live with slanting floors. 
11:10Octonots Mae'r Octonots yn ceisio dod o hyd i gartref newydd i dri neidiwr mwd wedi i'w cartref nhw gael ei golli mewn llifogydd. The Octonots attempt to keep the peace among a trio of mudskippers. 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song. 
11:35Nico Ng Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin mynd dros y draphont. Nico and family need to cross an aquaduct. Can Mam conquer her fear of heights? 
11:45Patrol Pawennau Beth sydd wedi dod a'r Robosawrws yn fyw? When a homemade robotic dinosaur comes to life, the pups need to find him, stop him, and bring him home. 
12:00Cegin Bryn: Moron Moron fydd y cynhwysyn hollbwysig heddiw. Vegetables take centre stage in this series of Cegin Bryn, and carrots come under the spotlight today. [SL] 
12:30Ralio 2020 Pencampwriaeth Rali'r Byd sy'n dychwelyd gyda Rali Estonia, a'r Cymro Elfyn Evans sy'n cystadlu. Sylwebaeth gan Rhys ap William. The World Rally Championship 2020 returns with Rally Estonia. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ffwrnes Gerdd Cerddoriaeth werin gan/Folk music by: Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Teifi, Stephen Rees, Huw Roberts, Kizzy Crawford, Oliver Wilson-Dickson & Gwilym Bowen. 
16:00Timpo Mynd efo'r llif: Pan mae blodau'n tyfu yn agos i'r Pocadlys, mae yna ormod i Pili Po eu dyfrio. Some flowers pop-up near Team Po HQ, and there are too many for Pili-Po to water! 
16:10Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'u hoff fwyty ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'm' oddi ar yr arwydd! During today's programme, Sblij and Sbloj manage to lose the letter 'm'! 
16:20Octonots Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol. While rescuing river creatures after a storm the Octonots find a strange egg. 
16:30Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
16:45Patrol Pawennau Mae'n rhaid i Gwil a'r cwn ryddhau ffynnon yr Hen Hyrddwr fel fod dwr ddim yn llifo drwy'r dref. Gwil and pups need to unplug Old Trusty the geyser to stop water sprouting up all over! 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:15Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Dai yn cael bwlb i'w dyfu. Wrth ei roi yn ei focs bwyd, mae'n sylweddoli ymhen amser fod ei fwlb yn hoff o frechdanau Beti. Dave is given a bulb to grow, but soon strange things happen! 
17:25Y Barf Mae'r Barf wedi colli ei bwerau barddoni! Y Barf has a big problem! He has lost his poetic ability! Can the children of Wales write a poem that will restore his powers? Last in series. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Natur a Ni Ar stad Garreglwyd, Ynys Mon, mi fydd Morgan Jones yn rhyfeddu ar fyd natur yng nghwmni ei westeion. Morgan Jones discovers the wonders of nature in the company of his guests. 
18:30Rownd a Rownd Mae Robbie'n cael diwrnod gwael wrth iddo ddenu sylw Mathew, sydd mewn hwylia drwg beth bynnag. Aled tries to make Wyn realise that he will struggle to replace him at Copa when he leaves. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Cassie'n gegrwth pan ddaw i wybod am anffyddlondeb un o bobl y Cwm wrth iddi adnabod un o gleientiaid Lisa. The Jonesys' attempt at home brew turns sour when Kath discovers something. 
20:25Rownd a Rownd Mae Aled yn ofni bod y cynllun efo Barry mewn peryg heb yn wybod bod Wyn yn ystyried gwerthu Copa iddo, Britney continues to enjoy her life as a student, but Kylie feels a little left out. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Trysorau Cymru Yn y drydedd bennod, Ty Tredegar sy'n cael ein sylw, ty sydd wedi bod yn dyst i chwyldro diwydiannol a chymdeithasol ac sydd wedi goroesi'r cyfan! This time: Tredegar House's rich history. 
21:30Only Men Aloud Mae OMA yn perfformio alawon o Gymru gan gynnwys cymysgedd o alawon gwerin acapella ac emynau ysbrydoledig. OMA perform Welsh folk songs and uplifting hymns with that special OMA twist! 
22:00New: Y Fam Iawn Mae Vasile yn credu bod Malone wedi cael ei gyfnewid am fachgen arall a'n ceisio dod o hyd i'r lleoedd yn lluniau'r plentyn. Marianne's team have a chance to arrest a suspect in the robbery. 
23:05Pobol y Rhondda Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Sin Tomos Owen yn mynd i Benrhys i sgwrsio Rhian Ellis, Prifathrawes Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Sin Tomos Owen visits Penrhys in the last in the series. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sam Tn Mae Mrs Chen yn mynd a'r plant i weld Golau'r Gogledd, ond mae tn ar y tren bach ar y ffordd. Mrs Chen takes the children to see the Northern Lights but there's a fire on the train there.